Illustratie Oma Hansje (86)
GRADUATION PROJECT (SOCIAL DESIGN)  |  2020
Als ontwerper ben ik altijd op zoek naar uitdagingen om mensen in mijn omgeving te helpen. Toen mijn Oma aan het begin van 2020 een beroerte kreeg, ervoer ik de omgeving van een revalidatiecentrum. Ik bezocht Oma zoveel als dat het mogelijk was en woonde fysio- en ergotherapie sessies bij. In deze omgeving zag ik een kans. Gedurende de therapie was Oma niet altijd even goed gemotiveerd, maar ook veel gezucht en vermoeide gezichten van de andere mensen in de bewegingsruimte, straalde niet veel positiviteit uit. Ik zag voor mij als ontwerper een uitdaging om Oma, maar ook haar mede revalidatie-genoten op een leukere en stimulerende wijze te motiveren tijdens de therapiesessies.

Wie
Het project ‘Groene Wortels’ focust zich op de gevolgen van een beroerte waarbij de motorische cortex is aangetast, met een halfzijdige verlamming als gevolg. Dit leidt tot problemen bij het bewegen.
De huidige revalidatie na een beroerte is erop ingericht om zo snel mogelijk te herstellen en het dagelijks leven weer op te pakken. Om dit doel (zo veel mogelijk) te bereiken zorgen fysio- en ergotherapeuten ervoor dat de mensen continue in beweging blijven. Vanuit de praktijk blijkt dit een grote uitdaging.

Wat
Om de revaliderende mensen hierin tegemoet te komen, heb ik gezocht naar een nieuwe motiverende omgeving om in te revalideren. Namelijk een tuin. Ik heb producten ontworpen die tuin therapeutische activiteiten stimuleren en op een laagdrempelige wijze kunnen worden geïmplementeerd tijdens de fysio- en ergotherapieën in revalidatiecentra.
De collectie ‘Groene Wortels’ maakt het mogelijk om een klein begin te maken naar een groene omgeving in en rondom een revalidatiecentrum.

Potentie
Het project ‘Groene Wortels’ rijkt verder dan revalidatiecentra. Verschillende zorginstellingen geven aan dat de producten ook ingezet kunnen worden in verpleeghuizen of gehandicaptenzorg. 
​​​​​​​
Via het laddertje omhoog